Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici